Ekologiczne paliwo

DLACZEGO PELETY?

Mamy olbrzymią ilość niewykorzystanego węgla. Nie wiemy, co począć z nadmiarem zakupionego gazu ziemnego. Zużywamy też coraz więcej benzyny. W efekcie mamy coraz więcej oleju opałowego, który jest produktem pochodnym, powstającym przy jej wytwarzaniu. Po co nam zatem pelety?

Z dużej gamy argumentów przemawiających za tym paliwem przytoczmy trzy:

  • jest tanie
  • czyste
  • wygodne w stosowaniu.

 

Do produkcji pelet wykorzystujemy surowiec, którego mamy pod dostatkiem i którego pozyskiwanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jakiegokolwiek surowca ani materiału do produkcji pelet nie musimy importować - a nie możemy przecież powiedzieć tego samego o ropie czy gazie dzięki produkcji pelet, przemysł drzewny osiąga dodatkowe profity; zmienia się bilans całej gospodarki, wszyscy stajemy się przez to bogatsi,- to najczystszy rodzaj paliwa używanego powszechnie; co prawda, naukowcy duże nadzieje na przyszłość wiążą ze spalaniem jeszcze bardziej czystego wodoru, ale technologie wykorzystania wodoru do ogrzewania domów znajdują się jeszcze w fazie laboratoryjnej.

Dodatkowym, bardzo ważnym atutem takiego pozyskiwania energii, jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Słoma to biomasa zaliczana do odnawialnych źródeł energii (OZE). W trakcie jej spalania powstaje znikoma emisja gazów, a bilans obiegu dwutlenku węgla w przyrodzie jest zerowy.

Należy podkreślić także fakt, że przy kotłach na słomę nie występują odpady, np. w postaci żużlu, jak w kotłach węglowych. Popiół ze słomy można stosować na polu jako nawóz mineralny, gdyż zawiera związki potasu, wapnia i fosforu.